BBK 2023: kampioensafdeling keuzewerk, band nummer 1

Laatste update om 18:20 op Sunday, 26 November

Brassband Heist o.l.v Bert Van Thienen opent deze middag. met Antiphonies van Oliver Waespi.

"Antiphonies" is een verkenning van thema's van William Byrd, ervaren door de sonische energie en ruimte van een moderne brassband. William Byrd (ca. 1540 - 1623) was een van de grootste Engelse renaissancecomponisten wiens 400ste sterfdag in 2023 valt. Het werk werd speciaal gecomponeerd voor première tijdens de Europese kampioenschappen van 2023. Dit werk neemt als uitgangspunt muziek van William Byrd (ca. 1540 – 1623), met name motieven uit zijn motet "Sing Joyfully". Bovendien spelen de antifonale posities van verschillende instrumentgroepen een essentiële rol in het hele stuk. Vandaar dat het allereerste begin van het werk ziet dat de motieven van Byrds motet worden doorgegeven aan verschillende groepen spelers, waardoor het bijna ruimtelijke objecten worden. Na de brede klanken van het antifonale begin wordt de muziek meer lineair naarmate het karakter neigt naar een ritmisch gedreven gevoel en een toenemende virtuositeit, zowel in solisten- als tutti partijen. Een tweede, langzame sectie verkent vervolgens het lyrische potentieel van het oorspronkelijke materiaal, terwijl de langzaam roterende akkoorden van een chaconne een nieuwe harmonische omgeving creëren. Later worden melodische gebaren gepresenteerd in een intiemer samenspel tussen solisten en kleine kamergroepen binnen het ensemble. Er volgt nog een snel deel, met virtuoos materiaal opnieuw in verschillende vormen, soms hectisch, waardoor het verhaal in energieke streken vooruit wordt geduwd. Na een uitbarsting van orkestlicht kalmeert de muziek geleidelijk en ondergaat in het laatste deel nog een transformatie. In het begin voeren verspreide solisten verre herinneringen aan de lyrische partij uit voordat de muziek wegzakt naar de allerlaagste registers van het ensemble. Van daaruit ontwikkelen langzame geluidsgolven zich geleidelijk tot een breed, antifoon geluidsveld, waardoor het stuk tot een einde komt. "Antiphonies" is een hommage aan de muziek van William Byrd, wiens 400ste sterfdag in 2023 is. Het is mijn tweede kijk op Engelse renaissancemuziek, twaalf jaar na "Audivi Media Nocte". Dit laatste is gebaseerd op een motet van Thomas Tallis, de leermeester van William Byrd. Terwijl "Audivi Media Nocte" zich bezighoudt met de beelden van de nacht, is "Antiphonies", met zijn relatief heldere harmonische spectrum en lichtgevende geluidsvelden, meer verwant aan de dag.

Een mooie openingsfanfare wordt gebracht door de muzikanten van Brassband Heist. De opstelling met staande cornetten en trombones achter de bassen is effectief en zorgt voor een volle sound die de zaal in wordt gebracht. Er is veel detaillering te onderscheiden in de opeenvolgende muzikale lijnen die naadloos op elkaar aansluiten. De zeer techinische baspassage luidt de eerste solistische passages in voor cornet, cajon en euphonium. De muzikanten spelen ontspannen maar vol overgave hun solo's. Het is een mooie opening van de middag. Op een dag waar al zoveel viel te genieten. 

In de begeleiding richting de tweede solistische passage neemt de bastrombone wat de overhand. Bariton en flugelhorn spelen een gevoelig duet met een mooie begeleiding eronder, waarna de cornet hierop prachtig voortborduurt. De solo's volgen elkaar in hoog tempo op in dit fraaie werk van Waespi. Alle solisten voelen zich comfortabel op het podium en nemen de zaal mee op een mooie reis door dit werk. Het laag koper wordt technisch zeer uitgedaagd in dit werk, maar het komt soms wat grof over. De concerttrom komt op onze positie wat luid naar voren, wat niet wegneemt dat er veel drive in deze uitvoering zit. 

Richting het slotdeel volgen de solistische passages zich minder vanzelfsprekend op en er ontstaan kleine braampjes in het samenspel van dit veeleisende werk. De band herpakt zich echter uitstekend en in de zachte passage die volgt ontstaat een mooie ronde klank die uitmondt in een fraai slot. 

Een mooie opening van deze middag!