Over ons - About us

Mediagroup CU is een VOF, gestart door Henk van Loon, Gerard en Geert Klaucke teneinde de HaFaBrass sector te voorzien van informatie op een moderne wijze, dit door middel van een website en applicatie.

Het doel van deze onderneming is een platform te zijn voor de harmonie- fanfare- en brass muziek in de ruimste zin van het woord. Alle info over de soorten van deze muziekstroming komen aan de orde en zullen zo snel als mogelijk worden verspreid onder degene die de applicatie hebben gedownload. Een platform waarbij opinie stukken zullen worden geplaatst, concert reviews, aankomende concerten, wisselingen van muzikanten en alles wat te maken heeft met de sector, zullen op de app worden vertoond.

De toekomst van nieuwsvoorziening ligt in de social media mogelijkheden en daar wil CU Brass deel van uitmaken.


 

Mediagroup CU, started by Henk van Loon, Gerard and Geert Klaucke, is a platform to provide the (Wind, Fanfare) Brass sector with information in a modern way, this through a website and application.

The aim of this company is to be a platform for wind- fanfare- and brass music as wide as possible. All information about the types of this music will be discussed and will be distributed as quickly as possible to those who downloaded the application. A platform where articles will be placed, concert reviews, upcoming concerts, changes of musicians and everything that has to do with the sector, will be shown on the app.

The future of news provision lies in the social media possibilities and that is what CU Brass wants to be part of.