Belgische Brass Band Kampioenschappen, loting 1e Afdeling

Laatste update om 14:18 op Saturday, 25 November

Afterlife - Stijn Aertgeerts
De jonge Vlaamse componist Stijn Aertgeerts (1992) geeft in Afterlife zijn indrukken weer bij de dood en het hiernamaals. Het werk is een compositieopdracht van de Stichting NBK voor de eerste divisie en beleefde op de NBK 2023 zijn wereldpremière.
Het werk is gebaseerd op het Dies Irae-motief dat in de muziekgeschiedenis vaak is gebruikt om de dood weer te geven. Verschillende emoties die bij de dood horen worden verklankt in uiteenlopende vormen en omkeringen van het thema. Afterlife opent met een chaotische en atonale weergave van het Dies Irae waarmee angst, paniek en pijn worden weergegeven; angst voor het onbekende, pijn en paniek voor de nabestaanden die achterblijven. Het eerste deel besluit met een cornet-cadens die het mysterie van de dood weergeeft, waarbij solo’s voor trombone en althoorn herinneren aan het leven.
Hierna gaat de muziek over in een snel deel waarin een verkorte versie van het thema afwisselend te horen is in verschillende instrumentgroepen. De muziek wordt steeds nerveuzer en mondt uit in de volledige versie van het Dies Irae, zoals ook door Hector Berlioz gebruikt in de heksensabbat van zijn Symphonie Fantastique.
Hierna volgt een langzaam middendeel waarin het leven centraal staat met een omkering van het Dies Irae, als eerste gespeeld door de flugelhorn. De hoop op een prachtig hiernamaals en mooie herinneringen aan een leven vol liefde en vriendschap nemen de overhand maar worden abrupt onderbroken door de terugkeer van de chaos uit het begin, waarna de trombones de finale inluiden.
Naar het slot stapelen verschillende vormen van het hoofdthema zich op tot een climax waarbij de thema’s uit de vorige delen worden herhaald op de achtergrond. Een accelerando en crescendo monden uit in een stevig slot waarbij voorafgaand aan de slotnoot het Dies Irae nog een laatste keer klinkt. Tekst: (c) 2023 Stichting NBK

Juryleden:
Isabelle Ruf-Weber (CH)
Joop van Dijk (NL)
Steven Mead (UK)


Loting:
Testpiece:
1. Braz'Art o.l.v. Geert Verschaeve
2. Brassband Scaldis o.l.v. Lorenz Havermans
3. Kon. BB de Grensbewoners Smeermaas o.l.v. Danny Aerden
4. Brassband Bacchus o.l.v. Bart Van Neyghem
5. Mercator Brass Band o.l.v. Johan De Win

Loting Own Choice Piece:
1. Kon. BB de Grensbewoners Smeermaas o.l.v. Danny Aerden
St. James's - A New Beginning - Philip Harper
2. Braz'Art o.l.v. Geert Verschaeve
King Arthur - scenes of a radio drama - Benjamin Britten, arr. Paul Hindmarsh
3. Brassband Bacchus o.l.v. Bart Van Neyghem
Stonehenge - Jan Van der Roost
4. Mercator Brass Band o.l.v. Johan De Win
Metropolis 1927 - Peter Graham
5. Brassband Scaldis o.l.v. Lorenz Havermans
St. James's - A New Beginning - Philip Harper