NBK 2023: 4e divisie, UDI

Laatste update om 17:45 op Friday, 3 November

Ook hier krijgen de slagwerkers de tijd om de opening vorm te geven. Als de blazers erbij komen is de balans wel regelmatig in het voordeel van de slagwerkers. Niettemin een deel dat de moeite waard is.

Deel 2: Rust en ruimte voor de solisten, zij het met lichte intonatieproblemen. In de tutti passages klinkt het geheel allemaal zeer aangenaam.

Deel 3: Ook hier is de samenklank in de ritmiek mooi verzorgd, maar ook de melodische passages krijgen aandacht, waarmee een muzikale 'flow' ontstaat.

n deel 4 is er aandacht geschonken aan de thematiek die na de openingsmaten wordt geëtaleerd. Daarop doorbordurend krijgt de finale filmische kwaliteiten.

Een fraaie uitvoering, complimenten.

(foto: Warber Media)