Kindgericht Muziekonderwijs

Laatste update om 11:05 op Saturday, 27 January

Veel muziekverenigingen hebben al geruime tijd geleden ingezien dat hun toekomst mogelijk minder rooskleurig zou kunnen zijn dan de successen uit het verleden. Een veelvoorkomende valkuil is echter dat ze vergeten dat elk kind weliswaar ontwikkelingsdoelen heeft, maar niet per se gericht is op prestatiedoelen op dit moment. Het muziekonderwijs is vaak ingebed in een systeem vol verwachtingen, waarbij deze verwachtingen als strikte voorwaarden worden beschouwd. De focus ligt vooral op wat een kind moet weten, kunnen en doen met betrekking tot muzieknoten. Dit leidt vaak tot een zwart-wit denkwijze, waarbij wordt beoordeeld of iets goed of fout is.

Kinderen krijgen een vastomlijnde wereld van reeds ontdekte muziek voorgeschoteld, die week na week en bij elk muziekexamen wordt getest. De lesmethode speelt hierin een cruciale rol, waardoor veel kinderen zich gedwongen voelen om aan deze verwachtingen te voldoen. Helaas resulteert dit in situaties waarin kinderen zich op hun tenen moeten lopen, wat vaak leidt tot ontmoediging en uiteindelijk tot afhaken. Op deze manier richt de muziekvereniging zich steeds meer naar binnen en wordt ze langzaam belemmerd door het systeem dat ze zelf hebben gecreëerd.

Als blijkt dat leerlingen massaal stoppen omdat de huidige aanpak van het muziekonderwijs hen niet inspireert, is het dan niet de hoogste tijd om het systeem aan te passen? Veel docenten en jeugdorkestdirigenten raken hierin vaak vast, handelingsverlegen door de bestaande situatie.

Auteur Ivo Kouwenhoven over zijn boek Kindgericht Muziekonderwijs:

In mijn boek ‘Kindgericht Muziekonderwijs’ beschrijf ik wat er gebeurt als we niet kijken wat een muziekvereniging van een kind verlangt, maar wat een kind nodig heeft om enthousiast te blijven voor muziek. Dan verandert diplomagericht muziekonderwijs naar kindgericht muziekonderwijs.

Kindgericht muziekonderwijs is kwalitatief goed muziekonderwijs bieden, waarbij niet de muzieknoot, maar het kind centraal staat. Dan zal het kind zich gezien weten. Dan zal het kind op zoek gaan naar zijn plek binnen de muziekvereniging. Dan zal het kind zich verdiepen in muziek. Dan zal het kind de bedoeling van thuisstudie omarmen. Dan zal het kind zich verder ontwikkelen. Niet omdat dat van hem verlangd wordt, maar omdat hij dat zelf wil.

 

Het boek kost €16,95 en is te bestellen via info@himalayamusic.nl