Jureren tijdens de EBBC

Laatste update om 17:04 op Friday, 17 June

Er waren in Birmingham meerdere Nederlanders actief, waaronder Erik Janssen. Hij vormde, samen met Katrina Marzella en Garry Cutt het juryteam tijdens het verplichte werk van Philip Wilby.

Goede voorbereiding…
Als je jureert op hét meest prestigieuze evenement op de brass-kalender, vraagt dat een goede voorbereiding. En dat is precies wat Erik Janssen deed met het werk ‘Saints Triumphant’. Vragen over dynamiek, harmonisatie, bas-lijnen, het waarom van het ensemble ‘in de verte’ besprak Erik Janssen telefonisch met de componist zelf. Vragen welke de dirigenten ongetwijfeld ook zullen hebben gehad; voor zover bekend bij Janssen, namen zij geen contact op met de componist…. Uit de gesprekken met de componist zélf, werd Erik Janssen duidelijk dat de verwijzingen naar de teksten duidelijkheid schepten; ‘van boven’ moest ook echt zo klinken. 

Opstellingen:
De opstellingen van de orkesten liepen uiteen; naast de door de componist zelf aangereikte opstellings-instructies, kwamen er toch nog andere ‘oplossingen' waaronder die van Cory. Zij kozen voor een ensemble buiten de band (aan de rand van het podium) en bereikten hiermee een uitermate effectief resultaat volgens de jury. De echo-koren kwamen geweldig over in de jurybox. Hiermee kwam de winnaar als het ware naar de jury ‘toe' aldus Janssen. 

Nerveus:
Een componist met een geweldig oeuvre op zijn naam had toch enige vorm van nervositeit bij zich; hoe zou het publiek reageren op zijn compositie? In zijn gesprekken met Erik Janssen stelde hij deze vraag; daarnaast vertelde hij dat de uitermate lastige introductie pas later aan de compositie is toegevoegd. 

Uiteindelijke rankings:
Zoals eerder genoemd, was de winnaar voor de jury overduidelijk. Cory was op alle gebieden een klasse apart. De plaatsing van de nummers 2 tot en met 5 was voor de jury ook wel helder; Tredegar Band was zeer clean en Valaisia had duidelijk moeite met de start van het werk waardoor kostbare punten verloren gingen…. De uitbeelding van de koor-figuren hebben veel invloed gehad op de uitslag. 

De juryleden hebben onafhankelijk van elkaar gejureerd, geen signalen afgegeven tijdens de uitvoeringen. Na afloop werd relatief snel consensus bereikt over de klasseringen van de bands.