FCP Schrapt subsidies voor WMC en anderen

Laatste update om 06:22 op Friday, 5 July

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft recent diverse subsidieaanvragen van culturele organisaties afgewezen, waaronder die van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Voor de jaren 2025-2028 had het WMC een subsidie van 1 miljoen euro aangevraagd, maar de beoordelingscommissie concludeerde dat de inhoudelijke kwaliteit van het project zwak was. Hoewel de maatschappelijke betekenis en toegankelijkheid voldoende waren, scoorde de bedrijfsvoering onvoldoende. De afgelopen vier jaar ontving het WMC 800.000 euro van het FCP.

Reactie en gevolgen voor WMC
WMC-directeur Bart Van der Roost was negatief verrast door het besluit en beraadt zich intern op verdere stappen. De gemeente Kerkrade is eveneens overvallen en zoekt spoedig overleg met het WMC-bestuur over de gevolgen.

Andere afgewezen subsidieaanvragen
Ook andere muziekorganisaties zijn hard getroffen door het besluit van het FCP:

Prinses Christina Concours: Ontving eerder 1.020.000 euro, vroeg 2,5 miljoen euro, maar krijgt niets, ondanks een positief advies voor 2.061.595 euro.
Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON): Ontving 1,5 miljoen euro, vroeg 2,5 miljoen euro, maar krijgt niets, ondanks een positief advies.
Stichting Ricciotti Ensemble: Ontving 850.000 euro, vroeg 1,2 miljoen euro, maar krijgt niets, ondanks een positief advies.
Stichting Noordhollands Jeugdorkest: Vroeg 334.318 euro, maar krijgt niets vanwege budgettekort.
Stichting City Proms: Ontving eerder 600.000 euro, vroeg 860.000 euro, maar krijgt niets wegens zwakke inhoudelijke kwaliteit.

Wel gehonoorde aanvragen
Enkele organisaties hebben wel (deels) hun subsidies ontvangen:

Stichting Leerorkest Nederland: Ontving geen eerdere subsidie, krijgt nu 660.398 euro.
Stichting Keunstwurk: Nieuwe ontvanger, krijgt 600.000 euro voor het programma Fulkaan.
Stichting Orchestre Partout: Ontvangt 720.000 euro voor een doorlopende leerlijn van amateur- tot professioneel niveau voor bewoners van asielzoekerscentra en getalenteerde statushouders.