Grondlegger Gouden Spiker Festival overleden

Laatste update om 09:21 op Tuesday, 25 December

Met een groot hart voor de HaFaBra-wereld is op 21 december Gerben (Germ) Nicolaï overleden. Als grondlegger van de Stichting Culturele Activiteiten Opsterland en initiator van het Gouden Spiker Festival heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de groei en bloei van deze amateursector. Germ Nicolaï is 78 jaar geworden.

Nicolaï heeft zich vele jaren ingezet voor koren, korpsen en orkesten als dirigent, als bandmanager, als organisator van culturele evenementen, of als vrijwilliger. Hij stond aan de wieg van De Spijkerpakkenband en bleef er actief bij betrokken. Nicolaï werd daarvoor in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is buiten werktijd vanaf het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw, zeer actief geweest ten behoeve van de amateuristische kunstbeoefening in zijn regio. Een opsomming:

  • Hij was dirigent / instructeur van drumbands in Drachten, Kollumerzwaag, Oosterwolde en Wolvega.

  • Hij was dirigent van koren: Ooststellingswerfs Mannenkoor, dorpskoor de Dúnsjongers in Bakkeveen, dorpskoor It Ken Net in Opende, it Tynster Manljuskoar, It Oerterper Manljuskoar; het Roder Shantykoor De Landrotten en oprichter van de Dúnsjongers en De Landrotten.

  • Bandmanager van de Fryske Jeugd Brassband.

  • Voorzitter en organisator bij Stichting Culturele Activiteiten Opsterland. Deze organiseert jaarlijks het Gouden Spiker Festival voor HaFaBra-amateurorkesten in de lagere divisies en de Byspikerdei, een muziekclinic voor jeugdige HaFaBra-muzikanten.

  • Hij was actief betrokken bij de genoemde regionale Brassband de Spijkerpakkenband. Verrichtte organisatorisch en ondersteunend werk. Was bandmanager, gastheer bij concerten en bood hulp bij sponsorwerving en promotie.

In 2014 werd Germ geëerd voor al zijn werk voor het Gouden Spiker Festival met een aan hem opgedragen werk. Choral Variations werd speciaal voor het Gouden Spikerfestival geschreven door Jan de Haan.