Chris Derikx over de voorbereiding op zijn eerste NBK met Brassband Rijnmond

Laatste update om 16:21 op Friday, 11 October

De Noord-Limburgse dirigent Chris Derikx werkt op dit moment met Brassband Rijnmond naar de NBK toe. CU Brass vroeg naar zijn ervaringen en zijn mening over het verplichte werk Vienna Nights.

Effectief en snel werken
Hoe bevalt het werken met een brassband als Rijnmond en is er een duidelijk verschil met bijvoorbeeld het werken met een harmonie of fanfare? "Het bevalt heel goed. Brassband Rijnmond geldt als een topbrassband in Nederland. We hebben een complete bezetting en een optimale repetitieopkomst. Daarbij is de onderlinge sfeer binnen de band prima en merk ik dat zaken op bestuurlijk vlak soepel lopen. De band biedt mij als dirigent dus alle mogelijkheden om zo goed mogelijk voorbereid naar de NBK af te reizen. In principe is er geen verschil behalve het werktempo. Brassband Rijnmond neemt een aantal keren per jaar deel aan wedstrijden en is daardoor gewend om heel effectief en snel te werken. Daarbij is de bezetting ook niet heel groot waardoor het makkelijker is om zaken bij elkaar te krijgen."

Hoe is de voorbereiding vorm gegeven, veel sectie- of juist meer tuttirepetities, een in intensiteit toenemend schema of een aantal momenten per week? "Zoals al eerder aangegeven heerst er een hele goede sfeer in de band en is iedereen gemotiveerd en bereid op de repetities voor elkaar aanwezig te zijn en individueel thuis de partijen te studeren. Dat zorgt ervoor dat er niet excessief veel extra gerepeteerd hoeft te worden. Vanzelfsprekend worden er met alle groepen sectierepetities georganiseerd en repeteren we in de aanloop naar het NBK een aantal keren extra om te zorgen dat er tijdens de uitvoering op het NBK geen enkele passage onbesproken is gebleven."

Publieksvriendelijk
Vienna Nights, wat was de eerste reactie en waar zitten de uitdagingen in het werk? "Toen het verplichte werk bekend is geworden was ik nog niet betrokken bij de band. Dus de eerste reactie van de muzikanten moet ik u schuldig blijven. Voor mij persoonlijk vind ik het een geweldig uitdagend werk dat zowel orkest als dirigent op alle facetten uitdaagt. Het werk heeft een zeer hoge technische moeilijkheidsgraad, vergt veel op solistisch vlak en daagt ook stilistisch en qua kamermuziek enorm uit. Tegelijkertijd denk ik dat het naast alle goede eigenschappen die een testpiece zou moeten hebben ook een publieksvriendelijk werk is. Ik denk dat Vienna Nights gezien mag worden als een allesomvattend werk. Zoals al aangegeven worden er technisch zeer hoge eisen gesteld aan de muzikanten. Maar de afwisseling tussen de 1e Weense School en de 2e Weense school met al zijn stilistische aspecten en kamermuzikale elementen maken het werk ook muzikaal zeer uitdagend voor zowel dirigent als orkest."

Is het wel nodig om zo'n moeilijk werk te programmeren om de Nederlandse kampioen aan te wijzen? "Dat is niet aan mij om te beoordelen. Er zijn mensen verantwoordelijk voor het vaststellen van de verplichte werken. Ik neem aan dat ze dit doen met visie, vakinhoudelijke kennis en bij de keuze van het verplichte werk niet over een nacht ijs gaan. Verder is het aan de bands en hun dirigenten om het gekozen verplichte werk zo goed mogelijk uit te voeren met de mogelijkheden die tot onze beschikking staan."

Wat zijn de verwachtingen van deze eerste NBK en van de zaal van Tivoli/Vredenburg? "De zaal ken ik. Het is voor een dirigent een prachtige locatie om een concert te geven. Zeker met een band als Brassband Rijnmond. Vanzelfsprekend hoop ik dat de zaal vol zit bij alle bands die deelnemen aan het NBK. Als dat het geval is dan verwacht ik dan het NBK 2019 kan worden gezien als een prachtig muzikaal feest."

Is Rijnmond nog te horen in de aanloop naar de NBK? "Jazeker, Brassband Rijnmond zal op 19 oktober acte de présence geven op het Mini NBK."