Jubileumconcert Nostalgieband Amsterdam

Laatste update om 15:27 op Friday, 15 March

De Nostalgieband Amsterdam is in december 1998 opgericht door Fred van der Woude en een aantal liefhebbers van het klassieke brassbandrepertoire. De doelstelling van de band is primair het musiceren voor eigen genoegen. De band neemt geen deel aan concoursen en geeft maximaal vier concerten per jaar. In de statuten van de band is opgenomen dat het merendeel van de te spelen composities brassbandmuziek moet zijn uit de jaren 1930 tot 1985, de periode waarin de brassband in Nederland aan haar opmars begon. Deze doelstellingen maken de band uniek in Nederland.

De grondleggers van de brassbandmuziek, zoals bijvoorbeeld Eric Ball, Dean Goffin, Erik Leidzén, Ray Steadman Allen, W. Rimmer, Siebert, Gilbert Vinter en J. Ord Hume, hebben schitterende en indrukwekkende composities geschreven. Werken die tot de klassiekers in de brasshistorie behoren en die, net als de bekende werken van de grote klassieke componisten, tijdloos zijn. Deze composities uit de 'gouden' tijd van de brassband vormen de basis van het repertoire van de Nostalgieband.

De band bestaat uit ongeveer 35 leden, stuk voor stuk muzikanten die hun sporen in de brassband hebben verdiend en de liefde voor de klassieke brassbandmuziek delen. Het is gezien de historie niet verwonderlijk dat het grootste deel van de muzikanten actief is geweest, of nog is, in het Leger des Heils. Er zijn ook muzikanten die hebben gespeeld in de Nationale Brassband of in andere bands.

Uit heel Nederland, van Friesland tot Zuid-Limburg en van Rotterdam tot Drente, komen de leden van de Nostalgieband één keer in de veertien dagen op dinsdagavond bij elkaar voor 'hun' avondje muziek beleven.

De band stond sinds de oprichting in 1998 onder leiding van de oprichter, Fred van der Woude. Fred was onder andere dirigent van Leger des Heils band Deventer en de Amsterdam Congreszaal band. Hij was jarenlang de onderkapelmeester en principal euphoniumspeler van de Amsterdam Staffband en speelde bij de Nationale Brassband.

Sinds 2003 was Piet Visser de tweede dirigent van de band. Hij speelde jarenlang in de Amsterdam Staffband en was dirigent van Salvation Brass Harlingen, Euphonia Oppenhuizen en de Regionale Jeugd Brassband. In 2013 heeft Piet het stokje van Fred van der Woude overgenomen. Fred de Jong werd tweede dirigent.

In oktober 2019 heeft Piet het dirigentschap overgedragen aan Rein Quint. Ook Rein had een ruim verleden in de Leger des Heils muziek. Ook hij was lang lid van de Amsterdam Staffband en dirigeerde bands en orkesten binnen en buiten het Leger des Heils. Fred de Jong bleef ook toen tweede dirigent. Rein heeft in november 2022 afscheid genomen als dirigent en het stokje overgedragen aan Jeroen Wentel, die sindsdien de band dirigeert. Ook Jeroen heeft een historie in het Leger des Heils en de Amsterdam Staffband. Daarnaast is hij muziekdocent en is hij van verschillende orkesten dirigent geweest.

Door de jaren heen heeft de band ongeveer vier optredens per jaar verzorgd. Aangezien de focus meer gericht was op het samen musiceren dan op het geven van concerten is dat een acceptabel aantal. Toch heeft de band zich van tijd tot tijd willen laten horen aan het publiek en dat is daarom ook met regelmaat gebeurd.

De band heeft jaarlijks een 'eigen' concert gegeven en verder meegewerkt op uitnodiging aan concerten elders. Er is vaak samengewerkt met andere bands en koren door het hele land. Er zijn concerten geweest in Friesland en Groningen, in Zeeland, in Limburg, in Twente en veel in het midden van het land in ruime zin. Recent is zelfs een concert in Duitsland gegeven. Bij die concerten was de belangrijkste doelstelling van de band om het publiek te vermaken met 'klassieke brassmuziek', afgewisseld met wat modernere stukken. Daar is de band behoorlijk in geslaagd.

Bijzondere optredens, zonder daarmee andere als minder af te doen, waren bijvoorbeeld de kerstviering in de Bavokerk in Haarlem, optredens met de Amsterdam Staffband en de Amsterdam Staff Songsters, de eerdere lustrumconcerten, laatstelijk (het 20-jarig jubileum) met David Daws als gastsolist, diverse concerten in combinatie met andere bands en koren, in het bijzonder met het eigen projectkoor en de Roze Viering in Amsterdam.

Kenmerkend voor de band is dat de gemiddelde leeftijd geleidelijk aan het dalen is. Van ouds waren de muzikanten afkomstig uit de "Leger-gelederen" en waren ze veelal op leeftijd toen ze toetraden tot de band. Daar herinnert de naam van de band ook aan. Geleidelijk aan hebben ouderen afscheid genomen, zijn enkelen overleden, waardoor er ruimte ontstond voor iets jongere leden. Voorwaarde blijft dat er een connectie moet zijn met de brassmuziek, en veelal met die van het Leger des Heils, omdat die muziek het bestaansrecht van de band vormt.

De verwachting voor de toekomst is dat de band op deze voet nog jaren vooruit kan. Gelet op de doelstellingen zijn geen spectaculaire veranderingen te verwachten, maar accentverschillen zullen er wel zijn. Omdat de brassmuziek sinds de oprichting van de band is doorontwikkeld en de band licht aan het verjongen is, komen ook steeds meer recentere werken op de lessenaar. De oude 'meesterwerken' blijven belangrijk in het repertoire, maar ook modernere brassmuziek komt in toenemende mate aan bod.

De Nostalgieband geeft een op zondag 21 april 2024 haar  Jubileumconcert met medewerking van het Nostalgiekoor in Almere, Pianoweg 117, 't Klankbord.
Op het programma ondermeer het mooie "The Kingdom Triumphant".
Toegang tot het concert is €7,50,- per persoon.
U kunt uw plek reserveren door het bedrag over te maken naar de Nostalgieband Amsterdam banknummer NL59ABNA0441843131 onder vermelding van Jubileumconcert en uw naam.