De toekomst van… Fanfare De Vooruitgang Stiphout

Laatste update om 20:21 op Friday, 24 May

De Rabobank biedt verenigingsondersteuning als een vorm van sponsoring. Door samenwerking tussen NOC*NSF en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) kunnen zowel sport- als cultuurverenigingen een aanvraag doen bij hun lokale Rabobank voor zo’n ondersteuningstraject om aan de slag te gaan met vragen over hun toekomst. Een van de deelnemende verenigingen is Fanfare de Vooruitgang in Stiphout (Helmond). Hoe is hun eerste traject verlopen en wat heeft het deze muziekvereniging opgeleverd?  

Op een duurzame manier verzilveren
Fanfare de Vooruitgang formuleerde de volgende vraag voor dit traject: hoe halen we ook in de toekomst voldoende financiële waarde uit onze kernactiviteit ‘muziek maken’? Muzikaal gaat het uitstekend met Fanfare de Vooruitgang. Op het concours van Veldhoven afgelopen november behaalden ze o.l.v. Frenk Rouschop een eerste prijs met lof in de 1e divisie. De vereniging is ook goed georganiseerd. Maar hoe wordt deze waarde op een duurzame manier ‘verzilverd’?

Als trajectbegeleiders gingen Thijs Hazeleger (fanfarecoach) en Pien Rommens (marketingdeskundige) aan de slag. Ze organiseerden een stakeholdersavond om vanuit verschillende perspectieven te horen van spelende en niet-spelende leden, commissarissen, muziekcommissie en jeugdleden waar Fanfare De Vooruitgang op dit moment staat en voor welke nieuwe concepten draagvlak zou kunnen zijn. Er bleek vooral interesse in verhalend werken n.a.v. het laatste concours. Men was nieuwsgierig naar mogelijkheden om de lokale omgeving als bron te gebruiken voor concerten.

Een effectieve manier voor het ontwikkelen van ons toekomstbeleid
Van daaruit ontwierpen de trajectbegeleiders in samenspraak met bestuursleden Jan van Bommel en Rita Jansen van Stiphout een basis voor een meerjarenplan door op zoek te gaan naar het ‘Verhaal van de Vooruitgang’. Dit is niet alleen een zoektocht naar de toekomstige identiteit van de eigen vereniging, maar ook naar het thema ‘vooruitgang’ in het algemeen. De lokale omgeving van De Vooruitgang bleek daarvoor spannende en moderne aanknopingspunten te bieden. De Business Model Canvas kan de vereniging verder helpen om deze nieuwe muzikale verhalen ook daadwerkelijk te financieren.

Onderweg kwam de vereniging nog een andere uitdaging tegen: op welke manier zou Fanfare De Vooruitgang meer leden kunnen betrekken bij het realiseren van deze projecten? Dat biedt kansen om samen eens goed naar de organisatiestructuur te kijken en deze te moderniseren, zodat de toekomst een gedeelde uitdaging wordt waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Rita Jansen van Stiphout: “Dit ondersteuningstraject hebben we ervaren als een effectieve manier om stappen te zetten in het ontwikkelen van ons toekomstbeleid. We zijn tevreden over de inzichten die we hebben opgedaan en het is mooi dat het traject ook inspiratie geeft voor vervolgvragen.” 

Meer weten over verenigingsondersteuning? Zie deze link