ONFK: de voorbereiding van het jeugdorkest van CMV Concordia Oldebroek

Laatste update om 13:05 op Thursday, 12 March

Op 4 april is het zover, dan vinden in Drachten de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen plaats. In de 4e divisie is het jeugdorkest van Concordia Oldebroek een van de vijf deelnemers. Ze staan onder leiding van Hendry van Loo. Benieuwd naar de voorbereiding stelden we secretaris Corstiaan Boer een aantal vragen.

De meest actuele vraag van dit moment, hoe gaat uw orkest om met de gezondheidsrisico’s in verband met het Corona virus?
"We volgen de richtlijnen van de overheid."

Waarom gekozen voor deelname aan het ONFK dit jaar?
"Concordia Oldebroek is een jeugdorkest. De ontwikkeling van een jeugdorkest is altijd afhankelijk van in en uitstroom en het niveau varieert dus ook over de jaren. Voor de huidige groep jeugd, die gretig is en graag wil leren is het een geschikte uitdaging om naar het ONFK te gaan. Het ONFK is een prima georganiseerd evenement. Een aandachtspunt zou je de aantrekkelijkheid van de eerste divisie stukken kunnen noemen. Concordia ziet in de eerste divisie een ontwikkeling dat de stukken door veel verenigingen niet meer op het vereiste niveau kunnen worden gespeeld. In de lagere divisie zijn de afgelopen jaren geweldig mooie stukken geprogrammeerd. Ook leuk om te repeteren."

Waar liggen de uitdagingen in het verplichte werk van Jan de Haan?
"De uitdaging in de vierde divisie is dat veel passages vrij open zijn geschreven. Onzuiverheden vallen in die delen snel op. Voor onze jeugd is dat echt opletten geblazen en zorgen dat de akkoorden goed ‘in de oren’ komen, maar we vinden het een schitterend werk."

Zijn tijdens de voorbereiding nog extra activiteiten gepland?
"Met een jeugdorkest is het lastig om extra repetitietijd te vinden, omdat de programmering van het A-orkest voorrang heeft. Toch zijn er enkele extra repetities gehouden en ook sectierepetities. Er is in samenwerking met het A-orkest ook een try-out gehouden."

Met dank aan Corstiaan Boer en veel succes 4 april in De Lawei. 

 

Centenary 2019 – Jan de Haan
Gecomponeerd in 2018 in opdracht van Chr. Fanfare De Lofstem Sumar ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de vereniging in 2019.
1. Awakening Village
Op verzoek van de opdrachtgever is deze driedelige suite gebaseerd op een ter plaatse bekend volksliedje; de componist heeft het begin daarvan als leidmotief gebruikt. Een paar regels uit het lied – ‘k Hear de toerklok yn ‘e  fierte Myn moaie doarpke is tichtbij (’k Hoor de kerkklok in de verte; mijn mooie dorp is dichtbij) – vormen de inspiratiebron voor het eerste deel, waarin muzikaal wordt uitgebeeld dat het dorp ontwaakt en tot leven komt. 

2. Bintje Monument
Het tweede deel is geïnspireerd op een sculptuur die geplaatst werd ter nagedachtenis van hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries (1854-1929). Deze vroegere inwoner van het dorp Sumar ontwikkelde in 1905 het bekende en succesvolle aardappelras bintje. Het beeld is zo geplaatst dat de opkomende zon tussen de stenen door schijnt. De halfronde vorm symboliseert de zon, maar ook de aarde waarin de aardappel groeit. 

3. Journey into the Unknown 
‘De reis naar het onbekende’ is een verwijzing naar een concertreis die de muziekvereniging in 2011 naar de Verenigde Staten van Amerika maakte. Deze reis wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit het bestaan van de jubilerende vereniging. De componist laat elementen uit het leidmotief en flarden van ‘The Star-Spangled Banner’ – het Amerikaanse volkslied – in het slotdeel van dit werk samenkomen.