Wijzigingen wetswijzigingen voor ZZP'ers in '24

Laatste update om 16:57 op Monday, 1 January

Elk jaar vinden er wijzigingen plaats in de wetgeving in Nederland, doorgaans op 1 januari en 1 juli. Vanaf 1 januari 2024 worden enkele significante wetswijzigingen doorgevoerd die relevant zijn voor zelfstandige ondernemers.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Verhoging Reiskostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2024 kunnen zelfstandige ondernemers, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, hun reiskostenvergoeding verhogen naar 0,23 euro per kilometer in plaats van de gebruikelijke 0,21 euro. Hierbij dien je echter geregistreerd te zijn als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Daling MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling zal afnemen van 14 procent naar 13,31 procent. Meer details over de MKB-winstvrijstelling zijn beschikbaar via deze bronnen.
Verlaging Zelfstandigenaftrek
Naar verwachting zal de zelfstandigenaftrek in 2024 dalen met 1280 euro, waardoor het bedrag op 3.750 euro komt te liggen. Aanvullende informatie over de zelfstandigenaftrek is beschikbaar voor geïnteresseerden.
Snellere Stijging Tarief Box 3
Het tarief in Box 3 van de inkomstenbelasting stijgt in 2024 van 32 naar 36 procent, wat resulteert in een hogere belastingdruk. Het heffingsvrije vermogen, het bedrag waarover geen belasting wordt geheven, blijft in 2024 57.000 euro. Indien je een fiscale partner hebt, wordt dit bedrag verdubbeld naar 114.000 euro.

Voor een volledig overzicht van alle (voorgenomen) wetswijzigingen per 1 januari 2024 kun je terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Bron: ZZP Nederland