Laatste NBK voor Erik Kluin met Kunst naar Kracht

Laatste update om 11:46 op Sunday, 29 October

CU Brass vroeg hem naar de reden van zijn vertrek en keek met hem vooruit naar de komende deelname aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. 


Nieuwe tijden voor band en dirigent

In een kort en zakelijk bericht van de band werd het vertrek aangekondigd. En ook Kluin laat weinig los over de gang van zaken: 'We hebben afgesproken geen nadere mededeling te doen over het vertrek van mij, we hebben veel respect voor elkaar en kijken terug op zeven mooie jaren waarin we fijn met elkaar hebben gewerkt, ook kijken we beide uit naar de periode die komen gaat'. Het drukbezochte kerstconcert op 15 december zal het laatste concert zijn dat Kluin dirigeert. 

Kunst naar Kracht staat voor lastige opgaaf

Hoewel de voorbereiding niet veel afwijkt van het schema dat ook de afgelopen jaren is gehanteerd, belooft het dit jaar een behoorlijke uitdaging te worden om een goed resultaat te behalen. Kunst naar Kracht heeft het afgelopen jaar een paar vaste krachten op belangrijke posities zien vertrekken. Met name de solo hoorn en eerste trombone stoelen zijn lastig te vullen en dat vraagt om kortetermijnoplossingen. Daarnaast heeft de band al langer vacatures binnen de cornetsectie. 'In Noord-Holland is helaas niet veel talent te vinden met het benodigde niveau'.

"Stonehenge is een brug te ver" 

Over de keuze van het verplichte werk is Kluin kritisch. 'De afgelopen jaren hebben we met Diversions on a Bass Theme en Sounds al erg moeilijke werken op de lessenaar gehad, maar Stonehenge spant de kroon en is wat mij betreft echt een brug te ver. Je hebt voor alle techniek zo veel tijd nodig, dat de koraaltjes bijvoorbeeld veel te weinig aandacht dreigen te krijgen. Op zich komt het wel weer voor elkaar, zoals ook in de afgelopen jaren. De dirigenten in de eerste divisie zijn allemaal capabel om er van alles op te verzinnen, maar ik vraag me echt af of dit nu wel de weg is, die we in moeten slaan. Het gaat ten koste van het muziek maken en je hebt een dergelijk moeilijk werk niet nodig om het beste orkest er uit te halen, dat kun je in principe met elk stuk. Het tegenargument van de taakgroep is dat er toch bands zijn die 92 punten weten te scoren, maar wat ze vergeten is dat de weg naar het NBK er zo niet leuker op wordt. Dit is echt een vreemde keuze. Zelfs als je naar de trend van de afgelopen jaren kijkt. Het zal zeker mee hebben gespeeld bij de afweging van andere bands om niet deel te nemen dit jaar'.

"Als ik aan een wedstrijd mee doe, ga ik voor de winst"

Ondanks alles zet Kluin samen met Kunst naar Kracht alles op alles om de winst binnen te halen. 'Ik ga altijd voor de winst en dat heeft me in mijn eerste NBK met De Goorn gelijk een derde plek opgeleverd. Dat was al een aanzienlijke verbetering, want in de jaren daarvoor waren de resultaten mager. Hoewel de winst er tot nog toe niet kwam, zijn de resultaten in alle jaren goed geweest. We hebben er altijd keihard voor moeten werken en alles er uit moeten persen. Daarom houdt het ook een keertje op, als je met elkaar vaak de grens op zoekt of het orkest er soms net een beetje overheen wilt duwen dan is na zeven jaar de koek een keer op'.

Zien we Erik Kluin in de toekomst terug op het NBK-podium? 'Dat hoop ik wel. Ik wacht rustig af wat er op mijn pad komt.  Aan de andere kant is het ook fijn om op vrijdagavond de handen vrij te hebben en waar nodig te kunnen ondersteunen bij de kampioensdivisie bands die op deze avond repeteren. Maar uiteraard ben ik op de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, waar ik voor de vierde titel ga, gewoon te bewonderen'. 

Tenslotte vroegen we naar zijn verwachtingen van CU Brass, het nieuwe digitale platform voor nieuws op het gebied van de Brass-muziek. Volgens Erik Kluin voorziet het in een behoefte en is het goed om langs deze weg aandacht te krijgen voor de brassbands in Nederland en België. De vraag is, volgens Kluin, of een publiek gevonden kan worden buiten het toch kleine wereldje van de brassbands en de liefhebbers. Een mooie uitdaging die past bij de ambities van ons platform.