Twee evenementen vallen samen in 2018

Laatste update om 22:31 op Sunday, 29 April

Hans Postma, zegsman namens SurventoBrass, stelt dat dit entertainmentevenement al 10 jaar op de derde zaterdag in juni wordt gehouden, en daar geen verandering in wil aanbrengen.

Namens DOBC spreekt John Blanken uit eventueel de datum te willen aanpassen om daarmee voor bands én het (broodnodige) publiek de mogelijkheid te bieden om de beide evenementen te kunnen bezoeken. Om een en ander op tijd te kunnen aanpassen, is het daarom van groot belang dat bands zich bij DOBC melden wanneer men wil deelnemen.

Oproep aan geintresseede orkesten: stuur daarom op korte termijn een mail naar: dobceu@gmail.com