Nederlandse Jeugd Brass Band in oprichting

Laatste update om 07:35 op Sunday, 20 November

De Europese Kampioenschappen voor Brassbands hebben al jaren een jeugdband en in Nederland kennen we natuurlijk het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO). Waarom heeft de brassbandwereld in Nederland dan geen jeugdorkest op hoog niveau? Dat zullen zo ongeveer de gedachten zijn van bugellist en cornettist Melvin van der Vis en trombonist Siebren van Noort, ook beide actief in topbrassbands en het NJFO, die nu serieus werk willen maken van zo'n jeugdbrassband.

"Eigenlijk wordt al jaren in verschillende orkesten geroepen dat we eens een jeugdband op zouden moeten richten en vooral binnen het NJFO waren die geluiden er", zegt Van Noort. "Een zeer groot deel van het NJFO speelt namelijk in een brassband, waarbij de muzikanten op de hoekpunten vrijwel allemaal in de kampioensdivisie spelen. Hoewel het idee al heel vaak geopperd is, kwam het vooralsnog nooit echt van de grond. Met de voorbereidingen voor de NBK en de intensiteit van repeteren die daar aan gebonden is, is het enthousiasme voor een dergelijk projectorkest alleen maar gegroeid bij Melvin en mij. Vandaar dat we begin oktober dan echt begonnen zijn dit idee tot uitwerking te brengen." 
 
Dirigenten
“Cruciaal voor een orkest is natuurlijk de muzikale leiding. Het idee ontstond vrij snel om met twee dirigenten te gaan werken en het eerste project te spreiden over drie weekenden. Elke dirigent kiest een eigen deel van het concertprogramma en kan daar aan werken gedurende een volledig repetitieweekend. Al snel zijn wij uitgekomen bij Erik van de Kolk en Paul Holland die beiden ontzettend enthousiasmerend werken en een uitgebreid muzikaal cv hebben. Paul, woonachtig in Engeland, lijkt gezien de reisafstand misschien niet de meest voor de hand liggende keuze bij zo'n eerste project, maar omdat Melvin en ik zo'n ontzettend prettige ervaring met hem hadden in de voorbereiding op de EBK en het WMC met Brassband Schoonhoven wilden wij graag proberen hem hierheen te halen. En dat is zowaar gelukt.” aldus Van Noort.

Programmering
"We hebben Paul en Erik een groot werk laten kiezen. Paul gaat bezig met Vita Aeterna Variations van Alexander Comitas en Erik gaat aan de slag met Spiriti van Thomas Doss. Beide werken zijn zeer uitdagend en zorgen ervoor dat we ons niet hoeven te vervelen tijdens de repetities. Hierbij geven we de deelnemers wel nadrukkelijk mee dat het om het publiek gaat en niet om het winnen van een kampioenschap, dus enig risico mijden is op zijn plaats. De rest van het programma moet nog nader ingevuld worden, maar bestaat uit wat gemakkelijker repertoire, waaronder heerlijke marsen en prachtige koralen. Het idee is in ieder geval om voor de pauze ongeveer een uur aan klassiek brassband repertoire te spelen en na de pauze een Brass in Concert show neer te zetten."

Werving en bezetting
"De werving van deelnemers begon met het rondsturen van een bericht naar vrienden en kennissen met de boodschap dit verder te verspreiden. Vervolgens hebben we een kleine flyer-actie ondernomen op de NBK. Dat heeft tot op heden tot 32 inschrijvingen geleid. We hebben een standaard bezetting voor ogen met deze band, wel met een vergrote cornetsectie met vijf solocornetten en zes 2e en 3e cornetten. Helaas betekent dat we niet iedereen een plek kunnen garanderen vanwege de wat beperkende orkestvorm. In de huidige stand van inschrijvingen is nog expliciet plek vrij in de cornet- en hoornsectie, maar zijn aanmeldingen op alle instrumenten nog van harte welkom!"

Agenda
Repetitieweekend 1: 17 t/m 19 maart o.l.v. Erik van de Kolk
Repetitieweekend 2: 31 maart t/m 2 april o.l.v. Paul Holland
Concertweekend: 14 april t/m 16 april o.l.v. beide dirigenten

Het concert is op zondag 16 april.

Website: www.njfo.nl/brassband