Optreden Brassband Breukelen op NBK

Laatste update om 18:05 op Saturday, 29 October

Brassband Breukelen met dirigent Erik Kluin kiest voor rechtlijnige opening. Het tempo van het eerste thema past goed bij de sfeer, maar de balans is niet altijd helemaal optimaal. De fuga heeft voldoende helderheid met een doorwerking die ondanks de veelheid van noten transparant blijft.

Bij de solopassage genieten de spelers een zekere mate van vrijheid, goed passend bij de sfeer van dit gedeelte van het werk. De mars scoort de hoogste snelheid van de dag, natuurlijk is er sprake van interpretatie en artistieke vrijheid, maar het tempo staat duideljk als een getal in de partituur. Daarnaast loopt de balans wat averij op naar het einde van het werk, wat waarschijnlijk te wijten is aan een stukje vermoeidheid. Het slot van het werk is toch weer klankvol en overtuigend. 

Een opwindende reis van James Cook.