Optreden BBS-B op NBK

Laatste update om 12:34 op Saturday, 29 October

Schoonhoven B begint een beetje afgemeten met wat haast in onder meer de zestiende noten. Het eerste thema heeft wel de noodzakelijke swing. Dynamisch worden de grenzen opgezocht. Bij deze uitvoering is wel weer aandacht voor andere details dan bij de andere bands. Dat maakt het veelvuldig beluisteren van dit werk de moeite waard.

De start van deel 2 heeft een aangename brassbandklank. De melodieën volgen elkaar op natuurlijke wijze op. Na de climax wordt toegewerkt naar een sfeervol slot van dit deel. Hier wordt bewust het pianissimo opgezocht in dynamiek maar ook in sfeer.

De opening van deel 3 is wat 'stug' in de klank en ook deze band voelt zich na de slagwerkpassage weer wat comfortaber. Dan is de klank weer wat meer in balans en het lukt de om dit vast te houden tot aan het slot van het werk.