Optreden Heman op NBK

Laatste update om 22:02 op Friday, 28 October

De hoornsolo aan het begin van dit stuk kent een andere interpretatie dan we tot nu toe gehoord hebben; zeer zeker aansprekend. Wat opvalt bij Heman is de compacte sound van de band. Er zijn geen excessen in klank, alles wordt gecontroleerd gebracht. Er is een duidelijke connectie tussen band en dirigent.

Hier zit een band met focus op het podium. Het Largo e mesto lijkt vanavond een scherprechter te worden. Ook hier sluipen oneffenheden als verrassing de band in. Bij de frasering in het a tempo wordt wat vrijheid door de band en dirigent genomen. Positief is de stemming in de passage met de straight mutes bij cornetten en trombones. Het daaropvolgende andante wordt zeer beheerst gebracht, het mist hierdoor wel wat spanning. 

Naar het einde toe lijkt de band de concentratie wat te verliezen en wordt het iets minder precies allemaal. Blijft overeind dat er een degelijke uitvoering is gegeven.