Nieuwe bestuursleden Stichting NBK

Laatste update om 08:50 op Wednesday, 29 June

Na een eerdere oproep voor nieuwe bestuursleden zijn twee - binnen de brassbandwereld niet onbekende gezichten - toegevoegd aan het Stichtingsbestuur. Michiel van der Schaaf en Ale Nicolai zullen de gelederen gaan versterken.

Michiel van der Schaaf (51) was tussen 1995 en 2016 met Brass Band Schoonhoven als actieve muzikant deelnemer aan de NBK en op diverse EBK’s, alle op de Bbas. Hij is in het dagelijks leven gelouterd als gebiedsmarketier en beschikt derhalve over ruime marketing-, media-, organisatorische en bestuurlijke ervaring. In het recente verleden heeft hij aantoonbaar een bijdrage geleverd aan de vernieuwing binnen de Nederlandse brassband wereld; zoals o.a. Euro Brass (het huidige DOBC), Brass Info Management (brassinfo.nl) en heeft een belangrijke rol gespeeld in het nomineren van Nederland voor de EBK’s van 2012 (Rotterdam) en 2018 (Utrecht).

'In het NBK-bestuur wil ik iets terug doen voor alle mooie jaren die ik zelf heb beleefd als deelnemer aan het kampioenschap, maar ook aan de NBK als ontmoetingsplek en als podium voor onze kostbare brassmuziek. Hopelijk kunnen mijn inzet en ervaring helpen de NBK verder te ontwikkelen.'

Ale Nicolai (57) is een geboren Fries met een grote passie en liefde voor de wereld van de brass. In het dagelijkse leven is hij teamleider en duale coach aan de opleiding Ondernemerschap en Retail Management van NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden. Naast zijn werk is hij freelancejournalist HaFaBra voor de Leeuwarder Courant.

‘Ik vind het mooi om nu een rol in het bestuur te spelen. Dat ik de brassmuziek in mijn hart heb gesloten is denk ik geen nieuws. Vanuit die passie is het goed laten verlopen van een NBK iets waar ik me volledig voor in ga zetten. Bands en publiek verdienen het om naast het wedstrijdelement, in alle facetten te genieten van het fantastische evenement in TivoliVredenburg. Met de grote groep vrijwilligers naast het bestuur, gaat dat zeker lukken! Van journalist naar een bestuursrol, soms moet je gewoon keuzes maken’, vertelt hij met een glimlach.

Michiel zal zich in eerste instantie richten op de PR en Communicatie en Ale zal met name de zakelijke relaties tot zijn werkveld rekenen. PaulWillem, Harm en Pieter verwelkomen beiden dan ook hartelijk in het bestuur.

Een mooie ontwikkeling waarmee met vertrouwen en ambitie naar de toekomst kan worden gekeken.