DOBC 2022: de voorbereidingen van Brass Band Amersfoort

Laatste update om 14:40 op Friday, 10 June

De Amersfoorters hebben een drukke agenda. Eerst ondernemen ze nog de reis naar Amboise en de week erna staat de DOBC al op het programma. 

De wedstrijdvorm met invulling van een eigen programma; prettig, of heeft het spelen van een verplicht werk voor elke deelnemer in deze sectie uw voorkeur? 
"Het kunnen vaststellen van een eigen programma voor DOBC is erg prettig. Het zorgt ervoor dat de band een afgewogen keuze kan maken van stukken die de band leuk vindt om te spelen en bovendien goed geschikt zijn voor de bezetting. Met het vrije programma differentieert het DOBC zich ook van die andere grote Nederlandse wedstrijd, het NBK. Met nog ook een verplicht werk bij het DOBC zou de vrijheid om ‘eigen keus’ grote werken te programmeren gedurende het jaar anders behoorlijk beperkt zijn voor orkesten die aan beide wedstrijden willen deelnemen.
Ook voor het publiek is het natuurlijk interessant om op één dag zoveel verschillende topstukken te beluisteren. Wat dat betreft is het te vergelijken met de ‘Own Choice’ tijdens het EBK, wat in het algemeen ook het meest spectaculaire onderdeel is van het EBK."

De voorbereidingen; zijn deze goed verlopen, of zijn er toch nog de naweeën van covid te bespeuren?
"Eigenlijk heeft de band weinig last gehad van Covid, anders dan natuurlijk de periodes waarin niet kon worden gerepeteerd en geconcerteerd. Alleen hebben we in maart op het allerlaatste moment onze deelname aan het Survento Brass festival moeten afzeggen vanwege Covid. Twee leden hebben vanwege de pandemie hun lidmaatschap opgezegd in de afgelopen jaren. Maar ook hebben we meerdere nieuwe leden mogen verwelkomen en zijn bijna alle plekken daardoor weer prima ingevuld. We zouden alleen nog wat versterking in de solo cornet sectie kunnen gebruiken!"

"Ten opzichte van ons voorjaarsconcert in april spelen we op het DOBC een geheel nieuw repertoire. Die keus maakte de voorbereidingstijd voor Brassband Amersfoort niet heel lang. Toch hebben we de voorbereiding voor het DOBC bewust minder intensief (in termen van extra repetities, weekends en tryouts) gedaan dan bijvoorbeeld voor het NBK. Met 4 wedstrijden gepland in 2022 is het noodzakelijk om niet gedurende het hele jaar de boog voortdurend gespannen te houden. Door wat minder in te zetten op extra repetities en studieweekends komt veel verantwoordelijkheid bij de muzikanten zelf te liggen om te zorgen dat het in orde komt. Dat heeft afgelopen jaren goed gewerkt. De bezetting op de repetities is prima, en ook nu er is weer hard gewerkt de laatste weken. We hebben veel zin om ons programma op het podium in Groningen te laten horen."

Heeft u in aanloop naar DOBC nog try-out concerten? 
"Het weekend voorafgaand aan het DOBC neemt Brassband Amersfoort deel aan de Open French Brassband Championships in Amboise. Wij zijn daar al drie keer eerder geweest en dat zijn altijd bijzondere gebeurtenissen geweest voor de band. De combinatie van muziek, presteren, cultuur, zon en ‘kameraadschap’ maakt deze reizen voor de band enorm waardevol. Amboise staat garant voor mooie band-herinneringen!
Tijdens de French Open spelen we het DOBC programma ook als wedstrijd programma. In die zin dus een mooie tryout. Amboise houdt echter voor de band ook in dat we additioneel repertoire moeten instuderen voor de mars-wedstrijd en het buitenconcert (wat ook wordt beoordeeld). Daarnaast zijn wij ook gevraagd om de opening/loting ceremonie van de wedstrijd, op het prachtige Chateau d’Amboise, van muzikale ondersteuning te voorzien. Een hele leuke gelegenheid om de Nederlandse brassbandscene onder de aandacht te brengen."