EBBC Own Choice 5. Foden's Band laat te veel liggen

Laatste update om 16:42 op Sunday, 1 May

'Eden' was de opdracht voor de Nationale Kampioenschappen van Groot-Brittannië in 2005. Pickard baseerde het werk op John Milton's, 'Paradise Lost' uit 1663. In drie doorgecomponeerde delen zet Pickard een krachtig beeld neer van de relatie van de mens met zijn schepper en zijn ultieme nihilistische neiging om die af te wijzen ten gunste van aardse genoegens. Zo gebruikt hij het verhaal van Adam, Eva en de slang bij het vernietigen van de onschuld. Om te vervolgen met de roofzuchtige hebzucht die de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen oproept. En besluit met herstel en optimisme, over wedergeboorte en recreatie dat uit bijna vernietiging een nieuwe wedergeboorte van hoop kan beginnen. Een bezoek aan het Eden Project deed de componist besluiten dit deel toe te voegen.

Interessant om te kijken hoe dit werk zich houdt tussen alle brassbandgeweld van de recente werken. Een sfeervolle opening, waarbij niet tot de dynamische uitersten is gegaan. Enkele zwakkere momenten doen zich voor in het samenspel en in de baspassage in het middendeel. Veel detail gaat verloren in het tutti-geweld en er zijn nog al wat verstoringen in het samenspel. Ook in de finale is het meer een zoeken naar zo groot mogelijke klanken in plaats van de muziek zijn werk laten doen.