Betekenis regeerakkoord voor de culturele sector

Laatste update om 22:01 op Friday, 17 December

Het LKCA heeft een prima samenvatting gepubliceerd over wat het regeerakkoord betekent voor de culturele sector in de komende jaren. Daarbij heeft LKCA ook relevante en volgens de redactie terechte kanttekeningen geplaatst.

CU Brass ziet nog een kanttekening. Namelijk dat de afbraak in de opleidingsketen voor cultuurprofessionals gestopt en gerepareerd dient te worden. Een Centrum voor Kunsteducatie (inclusief muziekschool), die bereikbaar is voor alle inwoners van elke gemeente, met een divers en voor iedereen betaalbaar, kwalitatief goed aanbod. Dan komt de toestroom naar onder meer de conservatoria met een aantal jaren weer op gang en worden er genoeg professionele musici opgeleid, die het werk in de scholen en bij de amateurorkesten en - bands op zich kunnen nemen.
Het huis repareren heeft niet zoveel zin als de fundering weggerot is.

CU Brass zou graag zien dat dit een kerntaak wordt voor iedere gemeente, mét bijbehorende financiering. Die financiering is wellicht (deels) te vinden door met een kritische blik door alle landelijk gefinancierde programma's, regelingen en initiatieven te gaan, die zich nu allemaal en stuk voor stuk op een ander segment van het cultuur-/muziekonderwijs richten.