Schoonhoven A zorgt voor een eerste uitvoering van hoog niveau

Laatste update om 19:52 op Saturday, 30 October

Edward Gregson koos voor het werk het Lutherse koraal Nun danket alle Gott uit 1638 als basismateriaal. Hij droeg het werk op aan zijn onlangs overleden broer Bram Gregson. Het werk heeft een structuur die lijkt op die van Variations on Laudate Dominum (1976). Namelijk eerst de variaties die dan uiteindelijk uitmonden in het volledige koraal. Dit keer echter geen complete variaties op een hymne, maar delen van het koraal, die in een andere muzikale context zijn geplaatst. Zonder onderbreking maakt de luisteraar kennis met: Prelude, Capriccio, La Danza 1, Processional, La Danza 2, Aria’s and Duets, Fuga Burlesca, Chorale en Postlude.

Schoonhoven staat vanavond onder leiding van de Belg Benny Wiame. 

Zekere inzetten van de trombone. In de Capriccio is niet alles op tijd. La Danza 1 voelt een beetje log, veel detail is desondanks hoorbaar. In La Danza 2 laat de band haar kwaliteiten horen, soms lijken lange lijnen in de muziek te missen, die het zoveel spannender zouden maken. In Arias and Duets zijn de solo's opgesloten. Alle solo's en het duet cornet/euphonium krijgen een prima uitvoering. Na de verre herinnering zijn er wel enkele missertjes. 

In de Fuga Burlesca komt het speelse karakter naar voren, maar opgepast dat de akoestiek van deze zaal niet zorgt dat het dichtvloeit. Uiteindelijk komt het Chorale te voorschijn en horen we in het Postlude monumentale akkoorden. Nog een keer is de trombonist aan het woord en foutloos. 

De puike eerste uitvoering staat en smaakt naar meer.