Testen voor Toegang maakt NBK mogelijk

Laatste update om 17:16 op Saturday, 3 July

Het bestuur van de Stichting NBK heeft opnieuw een bericht laten verschijnen over de voorbereiding op de komende NBK. De organisatie is content met de 33 bands die zich hebben ingeschreven, maar heeft ook een dringend verzoek aan de inschrijvers.

Vóór 14 juli wordt een positieve reactie verwacht van de verenigingsbesturen op de 'Testen voor Toegang' procedure die tijdens de NBK zal gelden. Daarna kan de vereniging zich definitief inschrijven.
Door de ‘Testen voor Toegang’ procedure toe te passen, zoals die door de overheid is opgesteld voor grote evenementen,  kan iedereen zich in de zaal of in de horeca volledig vrij bewegen. De directie van TivoliVredenburg ondersteunt deze werkwijze volledig. Het bestuur van de NBK en de vele vrijwilligers zijn van harte bereid de bijkomende extra werkzaamheden voor hun rekening te nemen. Zonder deze regeling kunnen maar 300 mensen in de Grote Zaal, onmogelijk als er al bijna 900 deelnemers zijn. 

Alle betrokkenen (organisatie, deelnemers, publiek) zullen een negatief testbewijs middels een QR-code moeten laten zien, voordat ze het gebouw binnen kunnen komen. Voor meer informatie over de ‘CoronaCheck’ wordt verwezen naar coronacheck.nl 

Met de toepassing van de 'Testen voor Toegang' procedure is een belangrijke hindernis genomen op weg naar 12 augustus wanneer een definitief besluit wordt genomen over de 40e NBK.